">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

">
Zetor‚ a.s. na prahu třetí.

Zetor, a.s. na prahu třetího tisíciletí

 

Zetor jako jeden z významných představitelů českého strojírenství se počátkem roku 1999 dostal do vážných finančních problémů, které souvisely s nedostatkem provozního kapitálu. To mělo za následek zastavení sériové výroby traktorů. O výrobky se značkou Zetor ale byl

a stále je zájem jak mezi farmáři z různých zemí světa tak i tuzemska. Důvodem je především soulad užitné hodnoty a cenové relace, po stránce technické a kvalitativní se jedná o výrobky srovnatelné se zahraniční konkurencí ve svých třídách. Vzhledem k náročné finanční situaci společnosti, která neumožňovala zahájit výrobu konkurenceschopné a žádané produkce, byl Zetor, a. s. zařazen do vládního revitalizačního programu. Zásadní rozhodnutí jakým způsobem bude situace v Zetor, a. s. řešena bylo stanoveno na zasedání vlády ČR dne 29. 3. 2000.

V návaznosti na vládní usnesení byla realizována opatření k stabilizaci společnosti. Z tohoto důvodu se uskutečnila dne 23. 6. 2000 mimořádná valná hromada, kde došlo k snížení základního jmění společnosti za účelem úhrady ztrát z minulých období a k převodu akciového podílu 47,74% bývalého vlastníka Motokov International, a. s. ve prospěch Konsolidační banky Praha, s. p. ú., resp. její dceřiné společnosti Revitalizační traktor, s. r. o. Tímto byly splněny podmínky pro zařazení společnosti do revitalizačního programu a pro následné obnovení sériové výroby. Držitelem 49,99 % akciového podílu v Zetor, a. s. zůstala Konsolidační banka Praha, s. p. ú., zbývajícími akcionáři jsou individuální akcionáři a ostatní právnické osoby.

V souladu s vládním usnesením byla probíhající sériová výroba zajišťována prostřednictvím společnosti Revitalizační traktor, s. r. o., která disponovala provozním úvěrem poskytnutým KoB.

Od zahájení sériové výroby 23. 10. 2000 ve společnosti stále sériová výroba probíhá. Vyrobené traktory v roce 2001 směřovaly do USA, Irsko, Polsko, Chorvatsko, Maďarsko, Řecko, Velká Británie, Francie, Slovinsko, Holandsko, SRN, Norsko, Kanada, Brazílie, Itálie, Finsko, Švédsko, Španělsko, Dánsko, Island, Švýcarsko, Guinea, Kypr, Makedonie, Venezuela, Lotyšsko Angola, Turecko, Slovensko, Dánsko a do tuzemska.

Dne 21. 2. 2001 povolil Krajský soud v Brně akciové společnosti Zetor vyrovnání.

S navrženým vyrovnáním věřitelé společnosti souhlasili a vyrovnání bylo potvrzeno. Tímto byl učiněn další krok pro úspěšné završení probíhající restrukturalizace a revitalizace společnosti a současně i pro vstup strategického partnera.

Proces vstupu strategického investora zajišťovala zpočátku společnost Odien Restructuring Services, s. r. o., a jeho závěr převzala Česká konsolidační agentura. Výsledek ČKA poté předložila k definitivnímu odsouhlasení vládě ČR.

Podpisem smluv dne 29. 6. 2002 vstoupila do akciové společnosti Zetor slovenská společnost HTC Holding, a. s., která odkoupila cca 98 % akciový podíl v Zetor, a. s. od České konsolidační agentury.

Cílem zahraniční investice HTC Holding, a. s. je vrátit značce Zetor její někdejší postavení na světových trzích, rozšířit stávající sortiment její strojírenské produkce a ekonomicky stabilizovat společnost.

Po vstupu nového strategického partnera do Zetor, a. s. byla zahájena realizace restrukturalizačních opatření ke snížení nákladů při udržení úrovně prodeje traktorů, motorů,

a náhradních dílů. V rámci probíhající restrukturalizace došlo ke zvýšení poměru výrobních zaměstnanců k nevýrobním a celkovému snížení zaměstnanců. Zetor, a. s. v současné době zaměstnává celkem 1161 zaměstnanců.

Společnost Zetor, a. s. v roce 2001 vyrobila 3265 traktorů a prodala jich 3456, v roce 2002 vyrobila celkem 4416 traktorů a prodala 4229 traktorů.

Přijatá restrukturalizační opatření se pozitivně odrazila v hospodaření společnosti. Zetor, a. s. vykazuje od září 2002 vyrovnané resp. ziskové hospodaření. Hospodaření společnosti za rok 2003 vykázalo kladný konsolidovaný výsledek hospodaření ve výši
14,75 mil. Kč.

Rok 2003 byl pro Zetor, a. s. významný z hlediska její budoucnosti, ekonomické stability

a také z pohledu modernizace a vývoje výrobního sortimentu. V roce 2003 dosáhly tržby Zetor, a. s. úrovně 2,5 mld. Kč. V roce 2003 Zetor, a. s. vyrobila celkem 4629 traktorů

a prodala: 4848 traktorů, 1099 motorů, 1076 tun výkovků a náhradní díly pro vlastní dceřinou společnost Zetor_P.D.C., a. s. za 114,9 mil. Kč. Podíl exportu Zetor, a. s. dosáhl úrovně 96 %.

 

TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok